โรคอ้วน (Obesity) ภาวะน้ำหนักเกินอันตราย เสี่ยงหลายโรค

โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากเกินกว่าปกติหรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญ จึงสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา

โรคอ้วน ภาวะอันตราย

โรคอ้วน เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โรคที่ซับซ้อนนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร ปัจจัยส่วนบุคคล ตลอดจนการเลือกออกกำลังกาย การลดน้ำหนักสามารถช่วยรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ โดยอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหาร และออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรคอ้วน

วิธีวัดไขมันมีหลายรูปแบบ โดยที่นิยมกันคือ การวัดจากดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index – BMI และการตรวจวัดรอบเอว โดยทั่วไปแล้ว ควรมีค่า BMI อยู่ที่ระหว่าง 18.5-22.9 kg/m2 หากมากหรือน้อยกว่านี้ จะเกิดภาวะทุพโภชนาการและโรคต่างๆ

 • ค่า BMI < 18.5 – 22.9 kg/m² เรียกว่า ปกติ
 • ค่า BMI 23.0 – 24.9 kg/m² เรียกว่า น้ำหนักเกิน
 • ค่า BMI > 25 kg/m² เรียกว่าโรคอ้วน

สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นโรคอ้วน มักมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เพราะมีพฤติกรรมการรับประทานที่ตามใจตนเอง จนทำให้รับประทานเกินความต้องการของร่างกาย

ปัจจัยภายนอก ได้แก่

 • รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง เนื้อ ไขมัน แป้ง ของหวาน
 • รับประทานไม่เป็นเวลา กินจุบกินจิบ
 • นั่งๆ นอนๆ เป็นส่วนใหญ่
 • ขาดการออกกำลังกาย

ปัจจัยภายใน ได้แก่

 • ความผิดปกติของต่อมไรท่อ เช่น ต้อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์
 • ภาวะเครียด
 • จิตใจและอารมณ์
 • กรรมพันธุ์
 • โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • การรับประทานยาบางชนิด
 • อายุ เนื่องจากอายุมาก จะมีการใช้พลังงานน้อยลง

ผลกระทบจากโรคอ้วน

ผู้ที่มีภาวะอ้วน จะส่งผลเสียกับร่างกาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและอาการต่างๆ ตามมา เช่น

 • โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันเกาะตับ
 • โรคหัวใจ
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • โรคมะเร็งต่างๆ
 • โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 • ปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ปวดข้อ ข้อเสื่อมก่อนวัย
 • โรคผิวหนัง เช่น สิว ขนดก ผิวหนังติดเชื้อ มีกลิ่นตัว เป็นต้น

อ้วนลงพุง เสี่ยงหลายโรค

โรคอ้วนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ อ้วนลงพุง และอ้วนทั้งตัว จากสถิติขององค์กรอนามัยโลก WHO พบว่า เกือบหนึ่งในสามของประชากรไทย มีน้ำหนักตัวมากจนเป็นโรคอ้วน อ้วนลงพุง เป็นโรคที่มาจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่อาหารการกิน ไม่มีเวลาออกกำลังกาย จนทำให้กลายเป็นโรคอ้วนตามมา คนที่อ้วนลงพุง มักจะมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไป ทำให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรม ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมาก โดยพบว่าคนที่มีลักษณะท้วม มีโอกาสอ้วนลงพุงได้ถึง 25%


ในหน้านี้เรามาแนะนำเกี่ยวกับโรค ข่าวสุขภาพ ที่มีชื่อว่าโรคอ้วน ให้ทุกท่านที่กำลังกังวลว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่ หลายคนอาจจะมองว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไร แต่ผลที่ตามมาของโรคนี้ก้ร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าโรคอื่นๆเลยก้ว่าได้